Rekrutacja do projektu!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie realizowanym na terenie woj. lubelskiego.

Jakie kryteria musi spełniać uczestnik?

Do udziału zapraszamy Panie, które:
  • zamieszkują województwo lubelskie,
  • nie pracują,
  • są zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez minimum rok.

Co oferujemy w ramach udziału w projekcie?

  1. Diagnoza potrzeb i opracowanie / aktualizacja IPD – 4h
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 5h
  3. Poradnictwo psychologiczne – 6h
  4. Szkolenia zawodowe (tematyka ustalana podczas diagnozy potrzeb) – 120h, uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 1431,60 zł
  5. Staże zawodowe – 3 miesiące, uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 1790,30 zł za miesiąc stażu
  6. Pośrednictwo pracy – 5h
 
Istnieje możliwość zapewnienia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz staż, a także refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Poradnictwo psychologiczne oraz staż nie są obowiązkowe.
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat.
logo-tutorium-transparent
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Sandra Kamińska, tel. 666 335 920, biuro@fundacja-tutorium.pl