Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest narzędziem, które koncentruje się na wsparciu rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób indywidualnych poprzez dostęp do szerokiego spektrum szkoleń, kursów, i innych form wsparcia edukacyjnego. BUR oferuje dostęp do szkoleń i usług rozwojowych w różnych dziedzinach, takich jak informatyka, telekomunikacja, finanse, prawo, zdrowie, medycyna, co pozwala na wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. Daje to możliwość dostosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych oraz podnoszenia kwalifikacji, co jest szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju technologicznego i gospodarczego.

Drewniane kości ułożone w kształcie schodów. Na nich znajduje się nadruk pokazujący wzrost poprzez strzałki, a na najwyższej kości jest namalowana żarówka.
logo-tutorium-transparent

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, na rozwój kompetencji i kwalifikacji przewidziano prawie 7 mld zł z Funduszy Europejskich, w tym zarówno z programów regionalnych, jak i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego. Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów usług szkoleniowych i doradczych wybranych przez przedsiębiorstwa oraz osoby indywidualne, co stanowi znaczące wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji.

Wartość dofinansowania oferowanego na szkolenia w BUR w 2022 roku wyniosła ponad 425 mln zł, co podkreśla skalę wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i pracownikom w zakresie edukacji i rozwoju. Dzięki temu, w samym tylko 2022 roku, z usług oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych skorzystało aż 78 tys. pracowników i właścicieli firm MŚP oraz osób prywatnych, realizując ponad 44 tys. usług szkoleniowych i doradczych.

Na stałe współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami oferującymi usługi rozwojowe z dofinansowaniem. Skontaktuj się z nami, a wspólnie pomożemy Ci dobrać odpowiednie wsparcie szkoleniowo-rozwojowe, pozyskać na nią dofinansowanie, a po przeprowadzonej usłudze pomożemy z wszelkimi formalnościami w zakresie jej rozliczenia u Operatora.

Ponadto, oferujemy wsparcie dla firm na każdym kroku procesu uzyskiwania wpisu jako dostawca usług z możliwością dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu, które obejmuje identyfikację wymagań standardu SUS 2.0, pomoc w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji, aż po wsparcie w procesie rejestracji w BUR. Naszym celem jest zminimalizowanie obciążeń administracyjnych i optymalizacja procesu aplikacyjnego, co przekłada się na znaczące oszczędności czasu i zasobów dla naszych klientów.

logo-tutorium-transparent

Znaczenie BUR w perspektywie finansowej 2021-2027

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 duży nacisk położony został na inwestycje w ludzi, ich umiejętności oraz adaptację do szybko zmieniającego się rynku pracy. W tym kontekście, Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kluczowy element strategii wspierającej rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych, BUR odpowiada na potrzeby dynamicznego rynku, promując jednocześnie przedsiębiorczość oraz innowacyjność wśród obywateli i przedsiębiorstw.

Wsparcie dla firm z wpisem do BUR

Firmy posiadające wpis do BUR mogą liczyć na preferencyjne traktowanie w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich oraz innych instrumentów wsparcia, chociażby poprzez programy, których celem jest rozwój i modernizacja oferowanych usług. To nie tylko zwiększa ich widoczność i atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów, ale także otwiera drzwi do oferowania nowych, innowacyjnych usług. Wpis do BUR jest zatem nie tylko certyfikatem jakości, ale również ważnym atutem w procesie aplikowania o środki na realizację programów szkoleniowych i edukacyjnych.

Operatorzy PSF (Podmiotowego Systemu Finansowania)

Operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania pełnią kluczową rolę w systemie wsparcia rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych w Polsce, działając jako „most” między dostawcami usług rozwojowych a odbiorcami tych usług, czyli przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi. Umożliwiają oni efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, pochodzących głównie z funduszy europejskich, na realizację szkoleń, kursów, warsztatów i innych form edukacji zawodowej.

Współpraca z operatorami PSF otwiera przed firmami i osobami prywatnymi możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów uczestnictwa w różnorodnych programach rozwojowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście wspomnianej wcześniej, nowej perspektywy finansowej 2021-2027, która stawia na rozwój umiejętności jako klucz do zwiększenia konkurencyjności gospodarki i adaptacji do szybko zmieniającego się rynku pracy.

Szczegóły dotyczące Operatorów dla poszczególnych województw są dostępne TUTAJ.

logo-tutorium-transparent

Dlaczego wpis do BUR jest kluczowy dla Twojej organizacji?

Nasze wsparcie obejmuje:

Zapraszamy do współpracy!

Niezależnie od wielkości twojej firmy oraz jej statusu prawnego, Fundacja Tutorium oferuje profesjonalne wsparcie na drodze do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych i otwarcia nowych możliwości dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces pozyskania wpisu do BUR z możliwością ich dofinansowania.