Finansowanie szkoleń z BUR

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Baza Usług Rozwojowych oferuje kompleksowe możliwości rozwoju zawodowego poprzez dostęp do szerokiej gamy kursów, szkoleń i doradztwa.

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR), działająca od 2015 roku, to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza oferująca szeroki zakres usług rozwojowych, takich jak szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe i mentoring. Dzięki BUR, zarówno przedsiębiorcy, ich pracownicy, jak i osoby prywatne, mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.
 
BUR daje dostęp do ofert usług rozwojowych, obejmując różne branże, od technicznych po zdrowie i medycynę.

Dlaczego warto skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych?

Kluczową zaletą BUR jest możliwość dofinansowania usług rozwojowych, które może wynieść nawet 80% wartości usługi. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027, na rozwój kompetencji i kwalifikacji, przeznaczono prawie 7 mld zł z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.
 
Baza Usług Rozwojowych to również szansa na stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, zmianę kierunku kariery czy powrót na rynek pracy. Planowane są również nowe funkcjonalności, jak Indywidualne Konta Rozwojowe, by ułatwić dostęp do usług dla wszystkich dorosłych, w tym osób po 50 roku życia.

Jak zostać dostawcą usług w BUR?

Dowiedz się, jak w czterech etapach uzyskać możliwość świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem publicznym, rejestrując się w BUR.

Etap 1

Zatwierdź jakość oferowanych usług rozwojowych, uzyskując odpowiednie uprawnienia od akredytowanej instytucji zewnętrznej, zgodnie z przepisami określającymi wymogi dla tego typu działalności. Zapoznaj się z publicznie dostępną listą uprawnień, dostępną na stronie PARP (https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/strefa-dla-dostawcow-uslug-bur/#lista-uprawnien-z-mocy-prawa), która zawiera przepisy upoważniające do rejestracji w BUR.

Etap 2

Załóż profil dostawcy usług w BUR, korzystając ze strony internetowej: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Obejrzyj dostępny film instruktażowy, który pokazuje, jak krok po kroku uzupełnić profil, włączając opcję świadczenia usług dofinansowanych oraz załączając niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje.

Etap 3

Przesyłaj wypełnioną kartę dostawcy usług do analizy przez PARP, wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych. Proces weryfikacji przez PARP może trwać do 60 dni.

Etap 4

Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, zostaniesz uprawniony do oferowania usług rozwojowych z dofinansowaniem w BUR. Od tego momentu masz możliwość prezentowania swojej oferty na tej platformie.

logo-tutorium-transparent
Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do mnie w wiadomości prywatnej!
Przydatne strony: