Oferta

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy, nasza fundacja oferuje szeroki wachlarz usług edukacyjnych i rozwojowych, zaprojektowanych tak, aby wspierać zarówno organizacje, jak i jednostki w osiąganiu ich pełnego potencjału. Od realizacji skomplikowanych projektów społecznych, przez wsparcie w dostępie do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), po organizację zajęć grupowych i indywidualnych sesji rozwojowych – nasze działania są ukierunkowane na budowanie silnych fundamentów dla przyszłych sukcesów naszych klientów. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary naszej oferty, które są dostosowane do potrzeb i wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy i edukację.

Realizacja projektów unijnych i krajowych

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji projektów społecznych z funduszy unijnych i krajowych, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie – od planowania przez monitorowanie postępów, aż po końcowe rozliczenie. Po naszej stronie otrzymają Państwo wsparcie w zarządzaniu projektem, optymalizacją procesów, dostarczaniu wiedzy eksperckiej, budowaniu strategii komunikacji i marketingu projektu, oraz w tworzeniu i wdrażaniu systemów monitorowania i ewaluacji.

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

BUR to narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorstw, pracowników i osób indywidualnych przez dostęp do szkoleń i usług rozwojowych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień do świadczenia usług z możliwością dofinansowania, od identyfikacji wymagań, przez przygotowanie dokumentacji, aż po wsparcie w procesie rejestracji. Dofinansowanie w ramach BUR może pokryć do 100% kosztów usług szkoleniowych i doradczych, co stanowi znaczące wsparcie w rozwoju kompetencji.

Zajęcia grupowe

Nasza oferta zajęć grupowych obejmuje kursy i warsztaty skupiające się na rozwoju zarówno kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych umiejętności. Stawiamy na interaktywne metody nauczania, które nie tylko ułatwiają przyswajanie wiedzy, ale też pozwalają na natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w praktyce. Oferujemy również szkolenia zamknięte, e-learning i kursy z możliwością dofinansowania, dostosowane do bieżących potrzeb rynku pracy.

Zajęcia indywidualne

Oferujemy indywidualne wsparcie na różnych etapach kariery zawodowej, w tym doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, i poradnictwo prawne. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wyzwań, z którymi mogą się zmagać nasi klienci. Skupiamy się na efektywnym planowaniu ścieżek kariery, rozwijaniu kompetencji, przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, oraz wsparciu w przezwyciężaniu barier psychologicznych.