Logo PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Asystencja osobista dla niezależności osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Tutorium, we współpracy z Fundacją Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, realizuje innowacyjny projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Nasza inicjatywa odpowiada na realne potrzeby społeczności, oferując kompleksowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Kluczowe informacje dotyczące projektu

 • Realizator: Fundacja Tutorium i Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców
 • Finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Konkurs: Nr 1/2023 „Możemy więcej”
 • Numer umowy: UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/5585
 • Wartość projektu: 494 448,00 PLN
 • Okres realizacji: 1 stycznia 2024 – 31 marca 2025

Cele projektu

Nasz projekt skupia się na kilku kluczowych celach:

 • Zwiększenie niezależności: Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielne życie poprzez dostosowane wsparcie.
 • Poprawa jakości życia: Dążymy do podniesienia standardu życia beneficjentów, ułatwiając im codzienne funkcjonowanie.
 • Integracja społeczna: Wspieramy aktywny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym.
 • Edukacja społeczeństwa: Zwiększamy świadomość społeczną na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Promocja równości: Działamy na rzecz tworzenia bardziej włączającego społeczeństwa, gdzie każdy ma równe szanse.

Do kogo kierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do 18 pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego. Kwalifikują się osoby posiadające:

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Orzeczenie równoważne

Skupiamy się na osobach, których niepełnosprawność znacząco utrudnia udział w życiu społecznym.

Oferowane wsparcie

Indywidualne podejście

Dla każdego beneficjenta tworzymy spersonalizowany Indywidualny Plan Działania (IPD), uwzględniający:

 • Szczegółową ocenę potrzeb
 • Analizę umiejętności
 • Określenie oczekiwań

Usługi asystencji osobistej

Nasi asystenci oferują szerokie spektrum wsparcia:

 1. Pomoc domowa: Wsparcie w zakupach, przygotowywaniu posiłków i codziennych obowiązkach.
 2. Mobilność: Pomoc w przemieszczaniu się w domu i poza nim.
 3. Komunikacja: Wsparcie w kontaktach z instytucjami i załatwianiu spraw urzędowych.
 4. Rozwój osobisty: Towarzyszenie przy realizacji zainteresowań i pasji.
 5. Dostęp do świadczeń: Pomoc w uzyskiwaniu dostępnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści z projektu

 1. Dla beneficjentów:
  • Większa samodzielność w codziennym życiu
  • Poprawa komfortu i jakości życia
  • Zwiększenie udziału w życiu społecznym i kulturalnym
  • Rozwój osobisty i realizacja pasji
 2. Dla społeczności:
  • Zwiększenie świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • Tworzenie bardziej inkluzywnego środowiska
  • Promowanie idei równości i dostępności
 3. Dla regionu:
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia społecznego
  • Poprawa jakości życia mieszkańców z niepełnosprawnościami
logo-tutorium-transparent

Załączniki do pobrania