Logotyp regionalnego ośrodka pomocy społecznej składający się z 4 osób zasiadających przy okrągłym stole.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie

Rozpoczynamy realizację zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie”. Realizacja zadania jest wynikiem współpracy Fundacji Tutorium oraz Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, wspieranej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Szczegółowy opis działań

Zadanie obejmuje różnorodne działania edukacyjne

Rozwój kompetencji cyfrowych

Skupiamy się na umiejętnościach obsługi komputerów, Internetu oraz podstawowych programów biurowych. Działania obejmują szkolenia modułowe z bezpiecznego korzystania z Internetu, obsługi e-maila, edycji dokumentów i korzystania z e-usług publicznych, które zwiększają szanse uczestników na zdobycie pracy biurowej czy zdalnej, jak również ich samodzielność w załatwianiu spraw codziennych.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Realizujemy szereg warsztatów przygotowujących do procesu rekrutacyjnego, składających się na tworzenie profesjonalnego CV, techniki efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz budowanie własnej marki osobistej online. Te działania mają na celu zwiększenie skuteczności uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wzrost ich pewności siebie.

Trening umiejętności społecznych

Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych takich jak komunikacja, zarządzanie konfliktami, budowanie zespołów i sieci wsparcia, rozwijanie empatii i asertywności. Te szkolenia są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w pracy i życiu społecznym, przyczyniając się do większej integracji społecznej uczestników.

Do udziału w zadaniu zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Działania są dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej, uwzględniając ich indywidualne ograniczenia oraz możliwości.

Oczekuje się, że dzięki udziałowi w zadaniu, 36 uczestników zyskają nowe umiejętności, które znacząco podniosą ich szanse na rynku pracy oraz poprawią jakość ich życia społecznego. Zadanie ma również na celu stworzenie społeczności wsparcia, która będzie kontynuowała współpracę po zakończeniu zadania, umożliwiając długotrwałe korzyści dla uczestników.

Kontakt dla zainteresowanych:

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców: kontakt@pelnosprawni.org, tel. 813811119
Fundacja Tutorium: biuro@fundacja-tutorium.pl, tel. 666335920

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wsparcia i udziału w naszym zadaniu oraz śledzenia naszych postępów.