Logotyp regionalnego ośrodka pomocy społecznej składający się z 4 osób zasiadających przy okrągłym stole.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Tutorium wspólnie z Fundacją Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizuje zadanie publiczne skierowane na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także poprawę ich komunikacji i funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Głównym celem zadania jest umożliwienie uczestnikom nabycia, rozwoju i utrzymania kluczowych umiejętności życiowych, które są niezbędne do efektywnej komunikacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zakres i szczegółowy opis działań

Zadanie obejmuje trzy główne obszary działania, które są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, z uwzględnieniem ich indywidualnych ograniczeń:

Dogoterapia: Zajęcia z dogoterapii wykorzystują interakcje z psami do wspierania osób niepełnosprawnych w rozwijaniu umiejętności społecznych. Interakcje te pomagają obniżyć poziom stresu, poprawić nastrój oraz zachęcić uczestników do aktywnej komunikacji. Sesje te, prowadzone w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku, motywują uczestników do aktywności fizycznej, jednocześnie oferując relaks i komfort psychiczny.

Warsztaty manualne z tworzenia ogrodu w słoiku: Te zajęcia łączą w sobie elementy edukacyjne, terapeutyczne i kreatywne. Uczestnicy pracują nad projektowaniem własnych małych ekosystemów, co nie tylko wzmacnia ich zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową, ale również pozwala na wyrażenie siebie poprzez sztukę. Dodatkowo, taka forma aktywności uczy odpowiedzialności za żywe organizmy oraz promuje ekologiczne podejście do świata.

Aromaterapia: Podczas zajęć uczestnicy tworzą własne środki zapachowe, takie jak świece i mydła, ucząc się o różnych olejkach eterycznych, ich właściwościach oraz wpływie na samopoczucie. Zajęcia te rozwijają umiejętności manualne i kreatywne, jednocześnie oferując uczestnikom wiedzę, którą mogą wykorzystać w domowych warunkach do poprawy swojego samopoczucia i zdrowia.

Zadanie jest skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które chcą rozwijać swoje umiejętności, zwiększyć samodzielność oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Oczekujemy, że dzięki udziałowi w realizowanych zadaniach, uczestnicy zdobędą cenne umiejętności życiowe, zwiększą swoją samodzielność oraz poprawią zdolności komunikacyjne. Program ma na celu także zmniejszenie izolacji społecznej uczestników poprzez budowanie sieci wsparcia oraz nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. Każdy uczestnik, po zakończeniu zadania, otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie konkretnych umiejętności.

Kontakt dla zainteresowanych:

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców: kontakt@pelnosprawni.org, tel. 813811119
Fundacja Tutorium: biuro@fundacja-tutorium.pl, tel. 666 335 920

Zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji zadania.