Logotyp regionalnego ośrodka pomocy społecznej składający się z 4 osób zasiadających przy okrągłym stole.

Prowadzenie szkoleń dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy

Fundacja Tutorium wspólnie z Fundacją Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizują zadanie publiczne pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadanie realizowane jest od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Zadanie to ma kluczowe znaczenie dla integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej. Zadanie skupia się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności niezbędnych dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, które są kluczowe w codziennej opiece i wsparciu.

Zadanie koncentruje się na intensywnym rozwoju kluczowych umiejętności i kompetencji członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, zapewniając im wszechstronne przygotowanie do efektywnego wsparcia swoich podopiecznych. Seria warsztatów obejmuje rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, gdzie uczestnicy zdobędą techniki jasnego i skutecznego przekazywania informacji, radzenia sobie z trudnymi rozmowami oraz asertywności, co jest niezbędne w codziennej opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, warsztaty dotyczące metod motywacyjnych i rozwiązań wspierających samodzielność skupiają się na praktycznych aspektach zachęcania osób niepełnosprawnych do samodzielnego podejmowania decyzji i działania, w tym nauczania ich, jak maksymalizować swoją niezależność przy użyciu nowoczesnych narzędzi i dostępnych technologii. Uczestnicy nauczą się również, jak dostosować przestrzeń życiową i środowisko, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do ich większej samodzielności i lepszej jakości życia.

Grupę docelową stanowią 54 osoby – są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunowie, a także kadra i wolontariusze zaangażowani w procesy rehabilitacyjne.

Każdy uczestnik zakończy szkolenie otrzymując certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Kontakt dla zainteresowanych:

Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców: kontakt@pelnosprawni.org, tel. 813811119

Fundacja Tutorium: biuro@fundacja-tutorium.pl, tel. 666 335 920

Zachęcamy do wsparcia i udziału w tym istotnym zadaniu oraz śledzenia naszych postępów.